comartir la fe
comartir la fe

A ledicia do Primeireo

O primeireo supón decisión persoal e meditada, non é un simple arrouto dunha decisión tomada ao chou. “A Igrexa en saída é a comunidade de discípulos misioneiros que primerean, que se involucran, que acompañan, que frutifican e festexan.